Hur ser relationen ut mellan individen, gruppen & organisationen

Vad vi gör.

Vad vi gör

Vi har verktyget och metoden för att göra din organisationskultur till en strategisk fördel.

Individen.

Insikt och kunskap om våra egna värderingar gör det lättare att prioritera och ta beslut. Det är också avgörande för ledares trovärdighet.

Läs mer

Gruppen.

För att uppnå kongruens mellan individ och verksamhet behövs ett mellanliggande, nödvändigt steg. Det steget handlar om tillit och kommunikation och det börjar i gruppen, dvs teamet.

Läs mer

Organisationen.

Organis-ationen.

En värderingsdriven organisation värdesätter och möjliggör för medarbetarna att koppla sina personliga värderingar och drivkrafter till organisationens syfte.

Läs mer

Metoder som du kan mäta.

Insikt om personliga värderingar ökar engagemanget.

Flera undersökningar visar att människor som har insikt och kunskap om sina egna, personliga värderingar är mer engagerade och motiverade – både i sitt privatliv och på jobbet. Kan de dessutom hitta samstämmighet mellan sina egna värderingar och arbetsplatsens är effekten ännu större. Stress och oro kopplat till arbetet minskar. Ledare som har insikt om både sina personliga värderingar och organisationens upplevs som mer trovärdiga och har lättare att fatta beslut.

I våra mätningar av engagemang kopplat till värderingar utgår vi från Barry Z. Posner & Warren H. Schmidts forskning och mätmetod. Som du kan se i grafen till höger ökar individens engagemang på arbetsplatsen (på en skala från 1 till 7) i relation till insikten om personliga värderingar. Insikt endast om organisationens värderingar men inte personliga har ingen effekt.

Vi kan mäta engagemang hos medarbetarna före och efter ett Point of Value program.

Läs mer om våra tjänster

Individen.

Undersökningar visar att människor som har insikt och kunskap om sina egna, personliga värderingar är mer engagerade och motiverade – både i sitt privatliv och på jobbet. Kan man dessutom hitta samstämmighet mellan egna värderingar och arbetsplatsens är effekten ännu större på engagemanget. Stress och oro kopplat till arbetet minskar.

Ledare som har insikt om både sina personliga värderingar och organisationens upplevs som mer trovärdiga och har lättare att fatta beslut. Därför börjar värderingskongruens alltid med Individen.

Läs mer om tjänsten Personlig utveckling & Coachning.

• Personlig utveckling & Coaching
Point of Value - Individen.

Gruppen.

I ett arbetslag där individen känner sig hemma har man möjlighet att praktisera sina värderingar. Detta ger en känsla av mening och skapar en inre motivation.

Arbetslagets kultur är de gemensamma beteenden och prioriteringar som arbetslaget står för och som gruppen framhåller. Det är just arbetslaget som är nyckeln för att uppnå värderingskongruens mellan individen och organisationen.

Läs mer om tjänsterna Organisationens värderingar & kultur samt Flygande start för nya team & projekt.

Point of Value - Gruppen

Organisationen.

I en medvetet värderingsdriven organisationskultur är förändringar och nödvändiga omställningar naturliga eftersom alla vet både vad man gör och varför man gör det. När medarbetarna kan identifiera sig med organisationens syfte och kultur, bidrar deras motivation till högre engagemang och måluppfyllelse.

Läs mer om tjänsterna Organisationens värderingar & kultur, Den värderingsdrivna styrelsen och Culture Due Diligence.

Point of Value  - Organisationen
Fördelar med värderingar

Varför jobba med värderingar?

Forskning visar att människor som har insikt och kunskap om sina egna, personliga värderingar är mer engagerade och motiverade – både i sitt privatliv och på jobbet. Kan man dessutom hitta samstämmighet mellan de egna värderingarna och arbetsplatsens är effekten ännu större. Stress och oro kopplat till arbetet minskar. Ledare som har insikt om både sina personliga värderingar och organisationens upplevs som mer trovärdiga och har lättare att fatta beslut.

Point of Value - Ökat engagemang och motivation i organisationen.

Ökat engagemang & motivation i organisationen.

Point of Value - Lättare att prioritera och ta medvetna beslut för alla i organisationen.

Lättare att prioritera & ta medvetna beslut för alla i organisationen.

Point of Value - En organisations-kultur som främjar verksamhetens mål och syfte.

En organisations-
kultur som främjar verksamhetens mål och syfte.

Point of Value - Lägre personalomsättning.

Lägre personalomsättning.

Point of Value - Ett bättre socialt klimat bland medarbetarna.

Bättre socialt klimat bland medarbetarna.

Point of Value - Mer hälsosam arbetsmiljö.

Mer hälsosam arbetsmiljö.

TJÄNSTER

Våra tjänster.

Vår värderingsprocess Value Basic Process utgör grunden för alla våra tjänster. Kontakta oss gärna för ett samtal om hur vi kan skräddarsy ett upplägg som passar dig och din organisation.

Läs mer om våra tjänster

Organisationens värderingar & kultur.

Vi har processen för att medvetet skapa en organisationskultur som stödjer verksamhetens syfte, strategier och mål.

Den värderingsdrivna styrelsen.

Ge din styrelse rätt förutsättningar för att leda en värderingsdriven organisation.

Culture Due Diligence.

Hur kan man medvetet skapa en ny organisationskultur vid tex sammanslagningar?

Personlig utveckling & coaching.

Utgå från dina personliga värderingar för att utveckla ditt ledarskap.

Flygande start för nya team & projekt.

Ge det nya teamet rätt förutsättningar att lyckas.

Rekrytera rätt.

Hur vet du att de som söker tjänsten har värderingar som stämmer överens med organisationens?