Utbilda dig att facilitera värderingsarbete.

Online Facilitator Utbildning.

Utbildningsprogram – en översikt

Ny kurs startar i
februari 2023.

Session 1

Kursinnehåll

• Du träffar dina kurskamrater, bekantar dig med metoden och relevanta teorier i ämnet.
• Demonstration av hur man faciliterar modul 1: Mina personliga värderingar

Hemuppgift

Kursdeltagarna träffas utan kursledaren för att facilitera och reflektera tillsammans före Session 2.

Innan Session 1 Individuell facilitering innan kursen börjar.

Session 2

Kursinnehåll

• Reflektioner, frågor och lärdomar från hemuppgiften
•Hur man använder verktyget Value. Online
• Demonstration av hur man faciliterar modul 1: Min Livsresa

Hemuppgift

Kursdeltagarna träffas utan kursledaren för att facilitera och reflektera tillsammans före Session 3. Arbetet med egna testklienter börjar.

Session 3

Kursinnehåll

•Reflektioner, frågor och lärdomar från hemuppgiften
• Hur man gör FastTrack
• Demonstration av hur man faciliterar modul 3 och 4: Självpresentation och Utveckla Teamkultur

Hemuppgift

Kursdeltagarna träffas utan kursledaren för att facilitera och reflektera tillsammans före Session 4. Arbetet med egna testklienter fortgår.

Session 4

Kursinnehåll

•Reflektioner, frågor och lärdomar från hemuppgiften
• Hur man lägger upp och arbetar med hela faciliteringsprocessen
• Hur man arbetar med dynamisk värderingskongruens för team och organisationer

Hemuppgift

Deltagarna avslutar arbetet med egna klienter och skriver en rapport om sina reflektioner och lärande.

ALLT du behöver veta OM UTBILDNINGEN

Bli certifierad
Value Facilitator.


En Valuefacilitator leder värderingsprocesser för andra. I processen är det deltagarens egna upptäckter som skapar självinsikt och nya perspektiv om hur den personen vill utvecklas och prioritera i sitt liv. Med vår utbildning får du rätt verktyg och metoder för att stödja personlig utveckling hos individer såväl som utveckling mot värderingskongruens för team och organisationer.

Erfarenhetsbaserad utbildning
Vår utbildning är erfarenhetsbaserad vilket innebär att du får praktisera och öva dig på att facilitera andra under trygg ledning av kursledaren. Tack vare återkopplingen från dina kurskamrater och testklienter samt dina egna reflektioner, byggs din förmåga och trygghet som facilitator snabbt upp och du är inom några veckor redo att börja facilitera andra.

Vad innebär det att vara certifierad Value facilitator?
Som certifierad facilitator har du tillgång till ett unikt verktyg på marknaden, Value.Online, och dessutom har du en tillförlitlig metod för att arbeta systematiskt med värderingar både för individer och team. Du ingår också i ett nätverk av internationella facilitatorer och får ta del av de erfarenheter och nyheter som utbyts via nyhetsbrev, workshops och användarkonferenser. 

Kursens omfattning och förutsättningar
Kursen omfattar ca 25 timmar vilket för onlinekursen inkluderar
• 4 kurstillfällen online
• 3 webbmöten med de andra kursdeltagarna
• 3 separata faciliteringsövningar med egna testklienter

Vi har våra gemensamma online sessioner på torsdagar kl 3–4.30pm CET om inget annat avtalas med kursdeltagarna.
 

Inför första kurstillfället
Inför det första kurstillfället med de andra deltagarna gör du en egen facilitering med kursledaren som då också informerar dig om kursens upplägg, övningar, hemuppgifter etc.

Kursens innehåll
Point of Values metod består av tre integrerade delar:
Value Filosofi – Grundprocess – System. Under utbildningen kommer du att lära dig om alla tre. Du får ta del av teorierna bakom grundprocessen, veta mer om aktuell forskning och få tips på litteratur att fördjupa dig i. Genom gruppövningar och individuell praktik lär du dig stegen i grundprocessen och hur du arbetar med individer och team. Du får också en manual som stöd. Slutligen går ni igenom hur systemet som verktyget Value.Online bygger på fungerar och du får lära dig hur man hanterar det.

Kursmaterial
I kursen ingår:
• En manual med bakgrund och teorier, steg-för-steg beskrivning av grundprocessen, förslag på upplägg, mallar och en detaljerad instruktion för hur du använder vårt Value.Online-system.
• En dedikerad manual för hur du steg för steg arbetar med värderingskongruens i relation till person–organisation och vår teamrangordning.
• Powerpoint-presentationer

Efter utbildningen erbjuds varje deltagare att köpa 10 rangordningar till halva priset. 

Pris och anmälan
Priset för kursen är €2.000 + moms. Anmäl dig till info@value.se eller ring Bobby Forshell på 0708-60 04 60.

Ackrediterad av ICF
Utbildningen är ackrediterad av ICF och berättigar till 13 CCE-poäng och 11 RD-poäng som du som coach kan använda när du förnyar din ICF-certifiering.

Vem vänder sig utbildningen till ?

Utbildningen i att bli certifierad Value Facilitator är till för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur man guidar och faciliterar andra att utforska och praktisera sina värderingar.  Du är kanske konsult eller coach som letar efter att bra verktyg för att bredda ditt utbud och erbjudande till dina klienter. Eller så är du kanske en ledare som vill lära mer om hur man arbetar systematiskt med att bygga en samarbetskultur i teamet. Du kanske arbetar med HR och ser att värderingsverktyget och metoden skulle vara effektivt för att balansera personliga och organisatoriska värderingar i till exempel ett ledarprogram.

Utbildningen är erfarenhetsbaserad så du kommer att jobba aktivt tillsammans med de andra deltagarna samt dina egna testklienter. Vi beräknar tidsinsatsen till cirka 25-30 timmar över 8 veckor. Som certifierad Value Facilitator har du tillgång till en process, metod och verktyg som stödjer dig i ett effektivt och meningsfull arbete med individer och organisationer.

Ackrediterad av ICF
Utbildningen är ackrediterad av ICF och ger dig 13 CCE poäng och 11 RD poäng. Dessa kan coacher använda för förnyelse av en ICF certificering.

ANMÄLAN
Point of Value - Gruppen
trainers

Våra Master Trainers.

Master Trainer Bobby Forshell

Bobby Forshell är ansvarig Master Trainer för hela Value Facilitator utbildningen. Han har designat, utvecklat och lett utbildningen sedan 2016. Bobby leder utbildningar på svenska och engelska.

Master Trainer Carina Vinberg

Carina Vinberg är certifierad Value.Online facilitator, och har i många år hjälpt individer att stärka motivationen genom att matcha organisationers värderingar med individens. Hon är PCC coach inom ICF, och leder utbildningar på svenska och engelska.

Master Trainer Mahmoud Ramadan

Mahmoud Ramadan is the Master Trainer for the MENA-region. He uses the alue facilitation process in his international work e.g supporting women empowerment, peace building and business social engagement BSE. Mahmoud do training in English and Arabic.

Master Trainer Agneta Lundgren

Agneta har arbetat med verktyget Value.Online sedan 2008 – både med individer och grupper.  Hon är ICF Associate Certified Coach och leder utbildningar på svenska och engelska.

Anmälan och pris

Anmäl dig idag.

Datum

Vi har våra gemensamma online sessioner på torsdagar kl 3–4.30pm CET om inget annat avtalas med kursdeltagarna.

Anmälan

Är du intresserad av bli en Point of Value facilitator, kontakta Bobby Forshell på tel 0708 - 60 04 60 eller e-posta: info@value.se

Pris

Priset för utbildningen är €2.000 + moms.

Publikation

Point of Value – en introduktion

Hur många värderingar finns det? Varför rangordnar man? Hur är Meningskartan och Kongruenskartan uppbyggda? Vilka teorier och forskning har bidragit till Point of Values verktyg och metod? Point of Value – An Introduction är en publikation för dig som vill veta mer om värderingar och hur vårt verktyg Value.Online fungerar.

ladda ner svensk version
blogg

Våra senaste uppdateringar & nyheter.

Våra kunder och samarbetspartners arbetar med värderingar på många olika sätt och i många skilda sammanhang. I artikelserien Value Stories delar de med sig av sina berättelser i intervjuer av Kristin Grímsdóttir och Evalisa Forshell.

Value Stories

Lärare, musiker - och värderingar.

Hur kan man som lärare jobba med värderingar? Och varför skall man? Och hur kommer musiken in i bilden? Läraren och musikern Christian Tellin är utbildad Point of Value-facilator och han berättar hur och varför han använder värderingar och värdegrundsarbete för att stötta elever att göra medvetna prioriteringar i sina val och samtidigt bli trygga i skolan.

Läs mer
Value Stories

On the Fly for Peace

He works relentlessly with peace-building and dialogue in the Middle-East, but not through the usual high-level diplomats and politicians. Instead he is engaged in community building where the ability to connect people in dialogue is key. His former skills and experiences as a spatial development manager and strategist in Aleppo, Syria before the war has proven to be very useful in his new life and role during the conflict. Meet Mahmoud Ramadan.

Läs mer
Se alla inlägg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Ta del av artiklar, forskning, event och tips om värderingar.
Skickas ut ca 6 st per år.

Tack! Du är nu registrerad!
Obs! Något gick fel!