Utbilda dig att facilitera värderingsarbete.

Utbildning.

Värderingskongruens för team och organisationer

Lägg grunden för samarbetskultur i din organisation – på 1 dag

Förutsättningen för att skapa en samarbetskultur och värderingskongruens i teamet är att varje individ förstår och kan förmedla sina personliga värderingar och drivkrafter för de andra i gruppen. Utifrån denna förståelse kan gruppen gemensamt ta fram delade prioriteringar och spelregler för att fullgöra sitt uppdrag. Vi har en process för hur din organisation kan göra detta på 1 dag. Låt oss berätta hur det går till!

Läs mer
Lär dig mer om värderingsarbete

En gedigen utbildning i att leda värderings-arbete för både individer, team och organisationer.

En Valuefacilitator leder värderingsprocesser för andra. I processen är det deltagarens egna upptäckter som skapar självinsikt och nya perspektiv om hur den personen vill utvecklas och prioritera i sitt liv. Med vår utbildning får du rätt verktyg och metoder för att stödja personlig utveckling hos individer såväl som utveckling mot värderingskongruens för team och organisationer.

Erfarenhetsbaserad utbildning
Vår utbildning är erfarenhetsbaserad vilket innebär att du får praktisera och öva dig på att facilitera andra under trygg ledning av kursledaren. Tack vare återkopplingen från dina kurskamrater och testklienter samt dina egna reflektioner, byggs din förmåga och trygghet som facilitator snabbt upp och du är inom några veckor redo att börja facilitera andra.

Vad innebär det att vara certifierad Value facilitator?
Som certifierad facilitator har du tillgång till ett unikt verktyg på marknaden, Value.Online, och dessutom har du en tillförlitlig metod för att arbeta systematiskt med värderingar både för individer och team. Du ingår också i ett nätverk av internationella facilitatorer och får ta del av de erfarenheter och nyheter som utbyts via nyhetsbrev, workshops och användarkonferenser. 

Kursens omfattning och förutsättningar
Kursen omfattar ca 25 timmar vilket för onlinekursen inkluderar 4 kurstillfällen, 3 webbmöten med de andra kursdeltagarna och 3 separata faciliteringsövningar med egna testklienter. Öppna och företagsinterna kurser på plats omfattar ca 25 timmar fördelade på 2 separata kursdagar med praktik emellan samt ett uppföljningsmöte online. 

Inför första kurstillfället
Inför det första kurstillfället med de andra deltagarna gör du en egen facilitering med kursledaren som då också informerar dig om kursens upplägg, övningar, hemuppgifter etc.

Kursens innehåll
Point of Values metod består av tre integrerade delar: Value Filosofi – Grundprocess – System. Under utbildningen kommer du att lära dig om alla tre. Du får ta del av teorierna bakom grundprocessen, veta mer om aktuell forskning och få tips på litteratur att fördjupa dig i. Genom gruppövningar och individuell praktik lär du dig stegen i grundprocessen och hur du arbetar med individer och team. Du får också en manual som stöd. Slutligen går ni igenom hur systemet som verktyget Value.Online bygger på fungerar och du får lära dig hur man hanterar det.

Kursmaterial
I kursen ingår:
• En manual med bakgrund och teorier, steg-för-steg beskrivning av grundprocessen, förslag på upplägg, mallar och en detaljerad instruktion för hur du använder vårt Value.Online-system.
• En dedikerad manual för hur du steg för steg arbetar med värderingskongruens i relation till person–organisation och vår teamrangordning.
• Powerpoint-presentationer

Efter utbildningen erbjuds varje deltagare att köpa 10 rangordningar till halva priset. 

Pris och anmälan
Priset för kursen är 19.700kr + moms. Anmäl dig till info@value.se eller ring Birgitta Persson på 0768-56 46 22.

Ackrediterad av ICF
Utbildningen är ackrediterad av ICF och berättigar till 13 CCE-poäng och 11 RD-poäng som du som coach kan använda när du förnyar din ICF-certifiering.

Publikation

Point of Value – en introduktion

Hur många värderingar finns det? Varför rangordnar man? Hur är Meningskartan och Kongruenskartan uppbyggda? Vilka teorier och forskning har bidragit till Point of Values verktyg och metod? Point of Value – An Introduction är en publikation för dig som vill veta mer om värderingar och hur vårt verktyg Value.Online fungerar.

ladda ner svensk version

Facilitators- utbildning

Grundkurs i Stockholm.

Nästa utbildningstillfälle i Stockholm blir den 24 mars och den 24 april 2020. Utbildningen sker under två heldagar med uppföljning via videokonferens.

Kursledare: Agneta Lundgren och Louise Lind.

Pris: Priset för kursen är 19.700 SEK + moms (inklusive individuell facilitering före kursen).

Anmälan: Anmäl ditt intresse till agneta.lundgren@framgangare.se

Facilitators- utbildning

Grundkurs Online.

Online grundkursen för facilitatorer består av ca 25 timmar som utgör både kurstillfällen och övningar (inklusive din individuella facilitering inför kursstart). De 25 kurstimmarna är fördelade på 4 kurstillfällen online, 3 webbmöten med de andra kursdeltagarna och 3 separata faciliteringsövningar med egna testklienter. Kursen ges företrädesvis på engelska och med deltagare från flera olika länder i grupper av 3 personer.

Kursledare: Bobby Forshell

Pris: Priset för kursen är 19.700 SEK + moms (inklusive eventuell individuell facilitering före kursen).

Anmälan: För frågor och anmälan skriv till info@value.se.
Du kan också ringa på 0768 – 56 46 22.

blogg

Våra senaste uppdateringar & nyheter.

Våra kunder och samarbetspartners arbetar med värderingar på många olika sätt och i många skilda sammanhang. I artikelserien Value Stories delar de med sig av sina berättelser i intervjuer av Kristin Grímsdóttir och Evalisa Forshell.

Value Stories

Smartum's new values guide everyday operations

When Suvi Widgren started as the new Managing Director at Smartum, she discovered that the company values were not reflected in the company culture and a complaint from a customer made her realise that she and her team had to do a proper process involving everybody in the organisation. This is her story of what happened.

Läs mer
Value Stories

Värderingsarbetet stärkte företagets varumärke

Tack vare sin unika teknik att rena vatten med ozon, växer Primozone i skånska Löddeköpinge snabbt. Med många nyanställda och en växande kundskara, har Primozone valt att fokusera på sin företagskultur och varumärke genom ett gediget värderingsarbete för att växa hållbart.

Läs mer
Se alla inlägg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Ta del av artiklar, forskning, event och tips om värderingar.
Skickas ut ca 6 st per år.

Tack! Du är nu registrerad!
Obs! Något gick fel!