Om Point of Value

Point of Value.

Om oss

Vi är ett Lundabaserat företag som arbetar med utveckling av individer, grupper och organisationer utifrån värderingar.

Alla våra processer är kvalitetssäkrade och forskningsbaserade. Våra konsulter och facilitatorer arbetar i enlighet med vår Code of Conduct. Vi utvecklar och förfinar ständigt vårt system med hjälp av våra engagerade facilitatorer. Idag är vi mer än 300 utbildade Value facilitatorer i Europa och Nordamerika och vårt system finns på 11 språk. Mer än 46.000 personer har fram tills idag använt sig av vårt värderingsverktyg Value.Online.
Välkommen att prova du med!

Hur vi tänker

En filosofi,
en metod och ett system.

Insikt om personliga värderingar är nyckeln till drivkraft och motivation.

Värderingar är viktiga eftersom de styr våra prioriteringar och därmed den verklighet vi formar för oss själva och andra. Att därför ge människor möjlighet att upptäcka och praktisera sina värderingar är anledningen till att Value finns. Vi fokuserar på personliga värderingar då dessa är nyckeln till individens drivkraft och motivation. I vår metod är det individens egen tolkning av resultaten och vad värderingarna betyder för hen som kan leda till självinsikt och nya perspektiv.

Skillnad på normativa och personliga värderingar.

Vi har valt att att skilja på normativa och personliga värderingar. Det ger oss möjligheten att arbeta med dessa två aspekter var för sig. Normativa värderingar är de regler och överenskommelser vi har i familjer och i samhället för att kunna komma överens, medan personliga värderingar berättar om vad som är viktigt för oss, vad som driver oss, vad vi drömmer om. Dessa personliga värderingar utvecklas och förändras genom livet.

Ett team eller organisation kan utveckla gemensamma värderingar som blir normativa. När gruppmedlemmarna har insikt om sina egna värderingar och kan koppla dessa till gruppens gemensamma normativa värderingar och uppgift, blir organisationen självgående och den fortsatta utvecklingen en självklarhet.

Ett urval av våra kunder.

Genom åren har vi samarbetat med både små och stora verksamheter.

IKEA

Lunds kommun

Lunds Universitets-
sjukhus

Danderyds Sjukhus

Scania

Jula Asia &
Jula Poland

Eurozine

Skurup Folkhögskola

ESMT
Berlin

Riksteatern
Skåne

Trans Europe Halles

World Values Initiative

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Ta del av artiklar, forskning, event och tips om värderingar.
Skickas ut ca 6 st per år.

Tack! Du är nu registrerad!
Obs! Något gick fel!