Utbilda dig att facilitera värderingsarbete.

Skapa en samarbetskultur.

Skapa en samarbetskultur i din organisation

Värderingskongruens för team och organisation på 1 dag.

Hur går det till?
Vi har ett väl beprövat upplägg för att jobba med team och organisationer som beskrivs nedan. Vi utgår dock från varje organisations behov och omständigheter och kan skräddarsy efter behov.

Innan workshopen
• Vi träffar deltagarna för att presentera vad som ska hända och svarar på frågor. Ca 30 minuter.
• Deltagarna rangordnar sina personliga värderingar med hjälp av vårt onlineverktyg Value.Online cirka 1 vecka innan workshopen.

Workshopdagen
• Kartläggning och insikt om personliga värderingar i grupper om 3.
• Självpresentation om hur en föredrar att arbeta i grupper, samt vilka relationssätt och roller en trivs med.
• Rangordning av gruppens delade prioriteringar och beteenden utifrån gruppens uppdrag och mål.
• Samtal och beslut om vilka 3–5 värderingar som ska vara vägledande.
• Samtal och beslut om hur det hela ska implementeras och följas upp i vardagen.

Uppföljning efter workshopen
Vi kommer överens om en uppföljningsträff efter några månader på 2–3 timmar då vi träffar teamet och gör bland annat en ny rangordning av de gemensamma värderingarna.

Bakgrund

Många gånger i nya grupper ska man börja med att skapa gemensamma spelregler. Trots att deltagarna inte känner varandra så väl och att man inte har definierat vad spelreglerna betyder och innebär.

Vi på Point of Value vänder på processen. En förutsättning för att gruppen ska komma fram till gemensamma normer som alla verkligen står för, efterlever och framhåller inför både nya medarbetare och kunder är att man börjar med att gruppdeltagarna som individer. Först när varje individ har insikt om och kan förmedla sina personliga värderingar och drivkrafter till gruppen, kan resan mot värderingskongruens börja. 

Begreppet värderingskongruens betyder i grupp- och organisations-sammanhang att medarbetarnas och organisationens värderingar är samstämmiga. Värderingskongruens är förutsättningen för att skapa en samarbetskultur på arbetsplatsen eller i föreningen och är nyckeln till ökad motivation, bättre arbetsmiljö och en effektiv verksamhet.

Våra metoder går att mäta!

Insikt om personliga värderingar ökar engagemanget.

Flera undersökningar visar att människor som har insikt och kunskap om sina egna, personliga värderingar är mer engagerade och motiverade – både i sitt privatliv och på jobbet. Kan de dessutom hitta samstämmighet mellan sina egna värderingar och arbetsplatsens är effekten ännu större. Stress och oro kopplat till arbetet minskar. Ledare som har insikt om både sina personliga värderingar och organisationens upplevs som mer trovärdiga och har lättare att fatta beslut.

I våra mätningar av engagemang kopplat till värderingar utgår vi från Posner & Schmidts forskning och mätmetod. Som du kan se i grafen ökar individens engagemang på arbetsplatsen (på en skala från 1 till 7) i relation till insikten om personliga värderingar. Insikt endast om organisationens värderingar men inte personliga har ingen effekt.

Vi kan mäta engagemang hos medarbetarna före och efter ett Point of Value program.

Våra metoder går att mäta!
våra Tjänster

Fler populära tjänster.

Här kan du läsa om några av våra mest populära tjänster. Kontakta oss gärna för ett samtal om hur vi kan skräddarsy ett upplägg för dig och din organisation.

Organisationens värderingar & kultur.

Ny strategi och förändringsarbete på gång?

I en medvetet värderingsdriven organisationskultur är förändringar och nödvändiga omställningar naturliga eftersom alla vet både vad man gör och varför man gör det.

Vi har processen för att skapa en värderingsdriven organisation.

Kontakta oss

Den värderingsdrivna styrelsen.

Kör styrelsen på i gamla hjulspår? Tappat syfte och fokus? Ägnar sig åt detaljer?

Ge din styrelse goda förutsättningar att leda organisationen i med- och motgång genom att börja med värderingar, kultur och visionsarbete. Kan kombineras med ledningsgrupp.

Kontakta oss

Culture Due Diligence.

Ska ni slå ihop avdelningar eller enheter?

Vid sammanslagning av enheter, avdelningar och funktioner är det avgörande att genomlysa vad som karaktäriserar enheternas olika kultur och arbetssätt. Hur kan en ny ”tredje” organisationskultur med det bästa från varje enhet skapas?

Kontakta oss

Personlig utveckling & coaching.

Funderar du på hur du ska gå vidare i din utveckling?

Ge dig själv möjligheten att utgå från dina personliga värderingar för att utveckla ditt ledarskap, din karriär eller personliga förändrings-arbete.Vi erbjuder även chefsmentorskap och individuell ledarutbildning.

Kontakta oss

Flygande start för nya team & projekt.

Nya medarbetare och team som snabbt ska börja leverera?

Ge det nya teamet rätt förutsättningar att lyckas genom att från början jobba med de beteenden och prioriteringar som är avgörande för att teamet ska vara framgångsrikt.

Kontakta oss

Rekrytera rätt.

Söker ni nya medarbetare?

Hur vet du att de som söker tjänsten har värderingar som stämmer överens med teamets och organisationens värderingar och kultur? Kompetens och erfarenhet är lättare att utveckla än värderingar.

Kontakta oss
blogg

Våra senaste uppdateringar & nyheter.

Våra kunder och samarbetspartners arbetar med värderingar på många olika sätt och i många skilda sammanhang. I artikelserien Value Stories delar de med sig av sina berättelser i intervjuer av Kristin Grímsdóttir och Evalisa Forshell.

Value Stories

Lärare, musiker - och värderingar.

Hur kan man som lärare jobba med värderingar? Och varför skall man? Och hur kommer musiken in i bilden? Läraren och musikern Christian Tellin är utbildad Point of Value-facilator och han berättar hur och varför han använder värderingar och värdegrundsarbete för att stötta elever att göra medvetna prioriteringar i sina val och samtidigt bli trygga i skolan.

Läs mer
Value Stories

On the Fly for Peace

He works relentlessly with peace-building and dialogue in the Middle-East, but not through the usual high-level diplomats and politicians. Instead he is engaged in community building where the ability to connect people in dialogue is key. His former skills and experiences as a spatial development manager and strategist in Aleppo, Syria before the war has proven to be very useful in his new life and role during the conflict. Meet Mahmoud Ramadan.

Läs mer
Se alla inlägg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Ta del av artiklar, forskning, event och tips om värderingar.
Skickas ut ca 6 st per år.

Tack! Du är nu registrerad!
Obs! Något gick fel!