Nio månader, varav 3 månader i totalt mörker, 14 mil från närmaste civilisation, ingen elektricitet och inget rinnande vatten. Ett möte mellan Hilde från Nordpolen och Sunniva från Sydpolen, två kvinnor som drivs av engagemang och passion för att skapa en global gemenskap i en dialog kring klimatförändringar. Under förberedelserna har de tänkt väldigt mycket på det praktiska kring att överleva, men hur ska det gå att leva så tätt tillsammans? Med hjälp av Point of Values metod har de kommit fram till de gemensamma värderingar som ska leda dem genom de nio månaderna i det arktiska mörkret.

På Svalbard i Norra ishavet är det polarskymning och natt från slutet av oktober till mitten av februari. Där ska Hilde Fålun Strøm från Norge och Sunniva Sorby från Kanada, båda över 50 år, isolera sig från augusti i år och nio månader framåt i en 20 kvadratmeter liten hydda vid valfångststationen Bamsebu. Under de över 20 år som projektets ledare Hilde Fålun Strøm levt på Svalbard har hon sett de stora förändringarna i miljön, förändringar som oroar henne. Det vill hon göra något åt, så att det som alltid fängslat henne, som hon tyckt så mycket om – det magiska arktiska ljuset som skiftar från årstid till årstid, det unika djurlivet och öns råa natur – kan bevaras.
– Klimatförändringarna jag upplevt är en viktig orsak till projektet. Jag vill visa och förändra världen samtidigt som jag utvecklar mig själv genom att vara en del av naturen, klara mig och överleva. Sunniva Sorby är Hilde Fålun Strøms motsats. Där Hilde Fålun Strøm har lång erfarenhet från Arktis har Sunniva Sorby lika lång erfarenhet, fast från Antarktis.
– Under mina år på Antarktis har jag sett den negativa utvecklingen. Jag vill uppmärksamma andra på klimatförändringarna och få personer att på ett personligt plan aktivt delta i arbetet för miljön.

Medborgarforskare och digitala klassrum

Hilde Fålun Strøm och Sunniva Sorby kommer att fungera som medborgarforskare, ett begrepp som innebär att professionella forskare samverkar med frivilliga privatpersoner. De ska samla data till pågående miljöforskning, de ska testa ny och innovativ teknik, bland annat sol- och vindkraftsutrustning, och de kommer att vara de första att testa eldrivna snöskotrar på Nordpolen. Projektet skall vara en plattform för global dialog och engagemang kring miljöförändringarna i polarregionerna, förändringar som påverkar hela världen. Livet på Bamsebu kommer att sändas och publiceras via satellit genom sociala medier till forskare, äventyrare och intresserade medborgare globalt. Man skapar ett digitalt klassrum som gör att skolklasser runt hela världen kan följa projektet. Vem som helst skall kunna ställa frågor under expeditionens gång, och det produceras samtidigt en tv-dokumentär.

Hur förbereder man sig för överlevnad?

Men innan de åker måste de förberedas, inte bara praktiskt. Det uppdraget har fallit på Carina Vinberg, utbildad Value facilitator, mental tränare och coach, och tillsammans med henne jobbar de fram en gemensam värdegrund. För hur kan man klara nio månader helt isolerade? Två kvinnor som lärt känna varandra som vuxna och inte tidigare varken bott eller levt tillsammans. Hilde och Sunniva måste ha mycket stort förtroende för varandra, känna tillit. De inser båda att de kanske i förberedelserna tänkt väldigt mycket på det praktiska kring att klara sig och överleva, men förbisett svårigheter som kan uppstå mellan dem som människor. Både kropp och knopp måste förberedas, säger Carina Vinberg.

Målinriktade, starka kvinnor

Under ledning av Carina började de i våras att jobba med att kartlägga och berätta om sina värderingar för varandra med hjälp av Point of Values interaktiva system och metod. Carina lämnade över till Hilde och Sunniva att fortsätta på egen hand. Och där hände det något! De fick en djupare kunskap och förståelse för varandra och skapade den gemensamma värdegrund som är så viktig för projektets mål och vision. Både Hilde och Sunniva har uppskattat mycket att få lära känna varandras värderingar, de inser hur viktigt det är för att överleva. Carina Vinberg är den av alla samarbetspartners och sponsorer som kommit dem närmast – ett resultat av processen med värderingarna.
– Vi har börjat med att stärka det egna biologiska systemet genom kunskap om självledarskap, nya insikter, och att omsätta detta i skarpt läge för att tiden på Bamsebu ska fungera så smidigt och smärtfritt som möjligt. Dessa båda kvinnor är målinriktade, starka och har varit med om många tuffa utmaningar tidigare i livet, säger Carina Vinberg.

Isbjörn, mat och vatten några av utmaningarna

Hilde Fålun Strøm pratar om deras utmaningar.
– Vi försöker ha så mycket proviant som möjligt med oss, basvaror, torkad frukt, äggpulver osv, Men vi måste fiska och jaga ren, säl, fågel och fisk. Vi kommer att bli utsatta för mörker, isolering, att bara vara vi. En av utmaningarna kommer att vara att hålla värmen, annars fryser vi ihjäl. En annan utmaning är att hitta och samla tillräckligt med vatten.
Hilde Fålun Strøm talar också om mörkret.
– Det är en period då vi behöver tänka på isbjörnarna, världens största landrovdjur, nyfikna och farliga. Och om något händer oss är det långt till närmaste hjälp – hur kan vi rusta oss för det? Vi måste hela tiden aktivt jobba för vår överlevnad.

Hilde och Sunniva isolerar sig på Svalbard i nio månader, bland isbjörnar, i kargt bitande kyla.
De kommer att vara de första kvinnor någonsin som övervintrar på Svalbard utan män.

Fakta
• Svalbard är en norsk ögrupp i Arktis, med Spetsbergen som största ö.
• Svalbard har 2 642 invånare, på en yta ungefär som 1,5 Danmark.
• På Svalbard finns den internationella fröbanken (”Domedagsbanken”), som öppnades i februari 2008, där kommer cirka 4,5 miljoner fröprover från världens viktigaste grödor att lagras. Just nu är över 1 miljoner fröer insamlade, lagrade i permafrosten.

Point of Value är med och stödjer projektet.

Projektets hemsida: https://www.heartsintheice.com/

...