En av Point of Values senast utbildade och certifierade facilatorer för att arbeta med Values värderingsprocesser är Rebecca Helander, programmerare och affärssystemkonsult. Vi tycker det är intressant och vill veta mer om varför en programmerare vill arbeta med värderingar, och bokade ett samtal med Rebecca för att höra hur hennes funderingar. 

Så, kan man vara programmerare med ett värderingsperspektiv? ”Självklart, varför inte?”, säger affärssystemkonsulten Rebecca Helander. ”Dator- och affärssystemen speglar och stöttar en organisations affärsidé och visioner, och i grunden ligger ett värderingsperspektiv.”

 

Rebecca Helander kom första gången i kontakt med Point of Value för cirka fem år sedan, och blev omedelbart intresserad. Hon ville veta mer om vad som driver oss som individer, vad som gör att vi väljer på olika sätt, hon ville försöka förstå.

-      Jag såg det först som en lite kul hobby eftersom jag är intresserad av människor och deras drivkrafter, berättar Rebecca. Det kändes också lite osäkert med uppdrag införhösten 2020, samtidigt som jag ville bredda min kompetens. Jag var mogen att titta åt ett annat håll.
Men nu ser jag att i min roll som affärssystemkonsult har jag stor nytta av ett värderingsperspektiv, det är viktigt att kunna kommunicera och att bygga förtroende.

 Dator- och affärssystemen speglar och stöttar en organisations affärsidé och visioner, och i grunden ligger ett värderingsperspektiv.

Som konsult med egen verksamhet har Rebecca ett mycket stort kontaktnät, och genom att utbilda sig till facilitator menar hon att hon också har breddat sin produktportfölj. Det dyker redan upp möjligheter som hon nog kommer att nappa på, bland annat har hon ett projekt på gång kring psykosociala arbetsmiljöfrågor inom ett vård-team.  ”Men det ligger nog en bit fram i tiden”, säger Rebecca. ”Just nu och en  tid framöver har jag fullt med programmeringsuppdrag. Även om det i och för sig är bra, kan jag känna en oro över att värderingsarbetet riskerar att hamna i bakvattnet. Men inom konsultbranschen går det ju mycket upp och ner, och nu har jag större beredskap att fånga sånt jag ser.”

 

Man kunde tänka sig att med en programmeringsbakgrund och ett yrkesliv som programmerare, skulle det stöta på besvärligheter under kursen då de flesta som utbildar sig till Point of Value facilatorer ofta är coacher, beteendevetare eller arbetar inom HR.

 

-      När jag gick kursen, säger Rebecca, kändes det som en fördel att jag inte hade den bakgrunden, det gjorde att jag inte föll tillbaka i coaching utan kunde gå in i tankevärlden helt förutsättningslöst. Och det var alls inte så att det språk och de begrepp som användes lämnade mig utanför. Det var vid bara ett enda tillfälle en förkortning användes jag inte förstod och behövde fråga om!

 Hälften av arbetstiden går åt till problemlösning och projektledning – och i båda de rollerna behövs ett självledarskap och värderingsperspektiv.

Rebeccas absolut flesta kunder finns inom tillverkningsindustrin, men även om hennes yrkesroll är affärssystemkonsult och programmerare går hälften av hennes arbetstid åt till problemlösning och projektledning – och i båda de rollerna behövs ett självledarskap och värderingsperspektiv. Eftersom ett affärssystem både speglar organisationen, och stöttar de behov organisationen har, så ofta deltar Rebecca i förändringsarbete både kring företagens kultur och processer. Hon menar att hon har stor nytta av sin roll som facilitator för att bygga relationer och vara kommunikativ på rätt sätt.

-      I mina uppdrag är det viktigt att hitta de informella ledarna, och det gör jag genom att prata mycket med folk, och kommunicera. Då är det bra att jag är medveten om att vi fattar beslut i enlighet med våra värderingar och drivkrafter, sägerRebecca. Jag har blivit mycket mer observant. Jag har lärt mig mycket om mig själv under utbildningsprocessen, och har en mycket större medvetenhet om hur viktiga mina egna värderingar är för mina val och för min förmåga att bygga tillit tillkunden. Och att arbeta med Point of Value och värderingsprocesser är ett kul och spännande sätt att komma nära folk!

 Det här ger mersmak!

Rebecca berättar att hon haft sitt första skarpa uppdrag, en bekant som stod i valet mellan flera olika jobb. Rebecca genomförde som facilitator Values´ basprocess, något som resulterade i att valet av jobb blev alldeles uppenbart. ”Sen ringde hen och berättade glädjestrålande att hen också fick just det jobbet. Det kändes jättebra, och gav mersmak för att jobba med värderingar och Point of Value” ,avslutar Rebecca.

 

Vi önskar Rebecca Helander fortsatt lycka till, och undrar samtidigt om Point ofValue har fler facilatorer med en annan yrkesroll som kompletterats med ett värderingsperspektiv? Vi får anledning att återkomma!

...

tags
No items found.