På Rytmus musikgymnasium i Malmö genomfördes för cirka ett år sedan ett värdegrundsarbete, ChristianTellin var då ganska nyanställd lärare, men kunde i hög grad bidra med sitt tankesätt som utbildad Value.Online facilitator.

-      Det var värdefullt med perspektivet från Point of Value under processen, berättar Christian. Jag kunde tillföra en hel del trots att jag var förhållandevis nyanställd.

 

Christian Tellin är utbildad lärare, han är dessutom musiker, och undervisar förutom på Rytmus musikgymnasium också på Musikhögskolan vid Malmö Universitet. Hans första kontakt med Point ofValue var när han arbetade på The Creative Plot i Lund, en inkubator för kulturellaoch kreativa näringar.

-      Oftast när det handlar om entreprenörskap hamnar fokus på ekonomi och tillväxt, men när det gäller kulturellt entreprenörskap är det ofta annat som är viktigast, säger Christian. Jag behövde verktyg för att kunna jobba med drivkrafter inom kulturellt entreprenörskap för unga, det är bra att få med de mjuka värdena som annars ofta glöms bort. Detta uppnådde jag med hjälp av Point of Values processer, som vi anpassade till just entreprenörskap inom kultursektorn.

Efter några år med kulturellt entreprenörskap ville Christian Tellin tillbaka till läraryrket, och han tog med sig Value-processen när han gick han vidare.

-      Det blev naturligt med dessa tankegångar och arbetssätt i lärarrollen, det är viktigt att stärka unga inte bara kunskapsmässigt. Få som jobbar med värdegrunder har verktyg som är handfasta, fortsätter Christian. Många har erfarenhet av att värdegrundsarbete är flummigt och ger ingenting, så är det inte med Point of Value, här blir resultaten konkreta.

  Att jobba med värdegrunder i en skolklass, kopplat till den identitet som är mycket under utveckling i vardagen för unga, är oerhört viktigt.

Att jobba med värdegrunder i en skolklass, kopplat till den identitet som är mycket under utveckling i vardagen för unga, är oerhört viktigt. Christian lägger in värderingsperspektiv i sin undervisning på gymnasiet, och det fungerar mycket bra.

-      Till exempel när vi startar ett projekt använder vi Value-processen. Att högt få säga ”Det är viktigt för mig att…” och fylla på med en värdering man rangordnat högt är bra att få formulera, menar Christian, och projektgrupperna fungerar mycket bättre.

 

Vid en värderingsövning märks det att eleverna är ovana att prata om såna här saker, men de tycker det är fint att ”få prata om mig och vad jag bryr mig om, och att få lyssna också på andra”.

-      Det ger dom en egenriktning att hänga på sina kunskaper och färdigheter. ”Jag har lite mer pejl på vart jag ska” är en vanlig kommentar. De får enklare att prioritera i sin utbildning, och de kan framför allt själva ta beslutet och inte överlåta det till läraren/mentorn. Det minskar deras stress, skapar större flexibilitet och trygghet, menar Christian.

 

Christian har fler strängar på sin lyra. Han arbetar också som timanställd lärare med värdegrundsarbete på Skurups Folkhögskola, samtidigt som han med en kollega driver ett eget bolag på cirka 20% av arbetstiden.  I det egna företaget erbjuder han musikupplevelser till företag och organisationer, han skriver också egen musik, ”men på ett mycket innovativt sätt i förhållande till andra kompositörer”, som han uttrycker det.

...att svara på frågan ”Vad är viktigt för mig?” hjälper eleverna att prioritera och välja inför det fortsatta livet.

 

Christian var med och genomförde ett värderingsarbete med Value-processen på Skurups Folkhögskola (om detta går att läsa mer i bloggposten ”Skurups Folkhögskola satsar på värderingsarbete ...”) Där genomförde han workshops i värdegrundsarbete med alla elever. Enligt Value-processen gjordes en digital kartläggning av värderingar, och han konstaterar att samtalen efter rangordningen är det viktiga, eleverna börjar tänka på sina och andras värderingar. Syftet var att göra elever starkare och medvetna om sin värdegrund, och inte enbart anamma skolans.

-      Det finns alltid mycket oskrivna regler som kanske inte alls passar den enskilda eleven, var och en har sina egna värderingar, och vi vill stödja eleverna i hur kan man förhålla sig till både de egna och samtidigt skolans grundvärderingar.

Nu i vår ska treorna påSkurups Folkhögskola få genomföra övningen inför sin avslutning – att svara på frågan ”Vad är viktigt för mig?” hjälper eleverna att prioritera och välja inför det fortsatta livet.

 

Vi avslutar samtalet med en reflektion kring om en facilitatorutbildning skulle kunna ingå i lärarutbildningen.

-      Lite är det inbyggt i lärargärningen, menar Christian, men ett så konkret verktyg som Value.Online, anpassat till skolan, skulle inte vara fel. Medvetenhet om att det finns bra verktyg och att jag som lärare kan hjälpa eleverna att hänga upp sina kunskaper på något, är värdefull.

Egentligen borde kanske alla lärare vara utbildade facilatorer?

-      Spännande tanke! avslutar Christian.

...

tags
No items found.